Home » Verkoop » Online bieden

Online bieden

Een effectief en transparant systeem voor verkoper en koper.
Dé verkoopstrategie die aantoonbaar de allerhoogste opbrengst oplevert.

Online bieden, wat is het?

NVM Online Bieden is een digitaal en inzichtelijk inschrijvingssysteem voor de verkoop van woningen. Het platform maakt het biedproces transparanter en geeft potentiële kopers de mogelijkheid hun bieding gedurende het biedproces aan te passen. Het verkoopproces wordt via dit platform versneld, zodat na afloop van het biedproces (en na gunning door de verkoper) binnen afzienbare termijn de koopovereenkomst kan worden getekend.

Ik wil ook Online Bieden, wat moet ik doen?

Voordat u online kan gaan bieden dient u zich te registeren. Registreren kan snel, direct en gemakkelijk op NVM Online Bieden of via de woning van uw keuze op Funda.

Nadat u bent ingeschreven ontvangt u een email ter verificatie van het opgegeven mailadres. Hierna kunt u in het biedsysteem meedoen om op de woning van uw keuze te bieden.

 

 

Om online te kunnen bieden moet u:

1. Een registratie uitvoeren
2. Uw email verifiëren

Om op een woning mee te kunnen bieden is vooraf in het biedsysteem aanmelden (bij die woning) noodzakelijk. Bij sommige woningen zal de verkopend makelaar nog een laatste controle doen of alles akkoord is. Dit wordt als melding op het scherm dan aangegeven. Bij andere woningen komt die melding niet en kan (als het biedproces begint) direct mee worden geboden.

Met het aanmelden bij de interessante woningen verschijnen deze automatisch ook als uw favoriet in het overzichtsscherm.

Transparantie: Geen gesloten inschrijvingen

Nadat uw registratie is geactiveerd, krijgt u een unieke biedings-id. Als u mee doet aan een bieding op een woning dan gebeurt dit via dit id. Andere bieders kunnen uw persoonlijke gegevens dus niet zien. Persoonlijke gegevens van de bieders zijn op de site dus niet zichtbaar.

Bij het ‘gewone bieden’ kiezen verkopende partijen vaak voor een gesloten inschrijving, waar geen van de belangstellenden weten welk bedrag er is geboden. Ze hebben zo geen kans hun bod te verhogen of strategisch terug te trekken. In het online biedsysteem is die transparantie er wel.

Realistische biedingen

In tegenstelling tot de gesloten biedingen schept de transparantie van online bieden een situatie waarin mensen verantwoorder en gepastere biedingen maken. Je weet immers wat het hoogste bod is en kan gepast reageren. Statistieken laten duidelijk zien dat huizen dat verkocht worden met online biedingen meer volgens een marktconforme prijs worden verkocht.

De voordelen van Online bieden:

✅ transparant en inzichtelijk
✅ realistische biedingen
✅ nergens aan vast zitten
✅ snel en effectief

Online bieden, hoe werkt het?

Het biedsysteem is een systeem per opbod. Bij de betreffende woning wordt een startprijs aangegeven, waar vanaf geboden kan worden. Deze startprijs kan afwijken van hetgeen op funda (als vraagprijs) bij de betreffende woning is vermeld.

Het is niet noodzakelijk een nieuwe bieding uit te brengen dat hoger is dan de tot dan toe hoogste bieding. U kunt uw eigen bieding ook aanpassen door alleen aanpassingen te doen in de ontbindende voorwaarden die hiermee gepaard gaan. Dit doet u door een of meerdere voorwaarden aan of uit te vinken. De ranking van de biedingen is wel op basis van het hoogste geldbedrag (bovenaan). Indien u een lagere bieding heeft uitgebracht dan kan het zijn dat u dat pas op plaats 2 of 3 terugziet.

De biedingen dienen binnen een bepaalde termijn gedaan te worden. De verkoper en verkopend makelaar bepalen in overleg hoe lang het biedsysteem “open” blijft. De opening van het systeem kan beperkt zijn (enkele uren) maar kan ook langer duren (bijvoorbeeld een dag). U dient de informatie met betrekking tot de sluitingstijd van het biedsysteem goed in de gaten te houden.
Afhankelijk van de voorkeuren van de verkoper en verkopend makelaar kan de sluitingstijd ook verlengd worden als er vlak voor sluiting nog biedingen binnen komen. U ziet dit in het biedsysteem bij de desbetreffende woning dan vermeld.

In het kort:

• Je kunt zien welk bedrag anderen bieden en daarna je bod verhogen of je ontbindende voorwaarden aanpassen.
• Via een tijdbalk kun je de begin- en eindtijd volgen (bieden kan nog X uur en X minuten). Bij een bod in de laatste 3 minuten wordt de tijd verlengd met 3 minuten vanaf het laatste bod.
• Na sluiting van de bieding belt de makelaar de verkoper. Samen nemen ze de biedingen door en kijken wie de woning ‘mag’ kopen.
• De verkopende makelaar belt daarna één van de bieders. Dit hoeft niet altijd degene te zijn met het hoogste bod, maar kan ook de koper zijn met voor hem de meest gunstige voorwaarden.

Online Bieden met ons als aankoopmakelaar

Als je ons als aankoopmakelaar in de arm hebt genomen om u te begeleiden bij de aankoop van een woning maken we van te voren een afspraak over wie mee gaat doen in het biedingsproces. U kunt een eigen account aanmaken en vanaf dat account gaan meebieden, of u kunt het bieden ook door ons laten doen via ons eigen zakelijk account.

Het bieden is afgelopen, wat nu?

Na afloop van het biedproces zullen wij, samen met jou, de biedingen doorlopen. Het is niet per se zo dat het hoogste biedbedrag ook de koper zal zijn. Een bieding bestaat immers uit een geldbedrag en (ontbindende) voorwaarden. Het kan zijn dat je de voorkeur geeft aan een lager geldbedrag maar met gunstigere voorwaarden of datum overdracht van de woning.
Wij kunnen dus contact opnemen met een aantal bieders om waar nodig een nadere toelichting te krijgen over het geboden bedrag en de bijbehorende voorwaarden.

Het staat je daarnaast ook vrij om niet te gunnen, dat wil zeggen dat je op geen enkele bieding ingaat. Bijvoorbeeld als er naar jouw mening geen aanvaardbare biedingen zijn binnengekomen.

Als bieder bent u pas gebonden aan uw bod nadat u en de verkoper de (reguliere) koopovereenkomst hebben getekend. Dan gaat ook de wettelijke regeling met de drie dagen bedenktermijn in. Dit wijkt niet af van de reguliere situatie bij onderhandse verkoop van een woning.

Terug